حریم خصوصی کاربران

برای محافظت از امنیت آنلاین مشتریان ما

فناوری اطلاعات طرح پردازان رسام خود و تمامی پرسنل این شرکت را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی کلیه یوزر ها و بازدیدکنندگان می داند .

مجموعه رســام به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما کاربران ، مشتریان ، این بیانیه محرمانگی را آماده کرده ایم.

شما به عنوان مشتری ما می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه گسترده و نامحدود جهانی اینترنت از وب سایت طرح پردازان رسام سایت بازدید نمائید.

حریم خصوصی کاربران طراحی سایت و پشتیبانی سئو طرح پردازان رسام

 

اطلاعاتی که از شما موقع ثبت قرار داد ، و یا پر کردن فرم های تماس با ما خواسته میشود

این اطلاعات به صورت محرمانه نزد شرکت ثبت شده و فقط برای تایید هویت شما کاربران می باشد که درخواست های واقعی از درخواست های فیک جدا سازی شود ، اطلاعاتی که به ایمیل ما ارسال میشوند بعد از 24 ساعت پاک میشوند.

حریم خصوصی کاربران طراحی سایت و پشتیبانی سئو طرح پردازان رسام

افشاء اطلاعات

تمامی اطلاعات شما کاربران نزد ما محفوظ است ، یوزر نیم و پسورد تمامی بخش ها نظیر ادمین وب سایت ، بخش مدیریت سرور نظیر سی پنل ، دایرکت ادمین و بخش ایمیل کاربران پس از ارسال مدیریت به شما بهتر است تعویض شوند

شرکت هیچ گونه مسئولتی در قبال لو رفتن رمز های شما که به صورت سهوی یا عمدی در اختیار دیگران قرار میگیرد ندارد. طرح پردازان رسام تحت هیچ شرایطی اطلاعات کاربران و مشتریان را در اختیار هیچ ارگان و یا هیچ نهادی قرار نمیدهد.

تا زمانی که خود کاربر اطلاعات خود را به بیرون نشر ندهد هیچ شخصی از اطلاعات شما توسط شرکت آگاهی نخواهد یافت.

افشاء اطلاعات

تمامی اطلاعات شما کاربران نزد ما محفوظ است ، یوزر نیم و پسورد تمامی بخش ها نظیر ادمین وب سایت ، بخش مدیریت سرور نظیر سی پنل ، دایرکت ادمین و بخش ایمیل کاربران پس از ارسال مدیریت به شما بهتر است تعویض شوند

شرکت هیچ گونه مسئولتی در قبال لو رفتن رمز های شما که به صورت سهوی یا عمدی در اختیار دیگران قرار میگیرد ندارد. طرح پردازان رسام تحت هیچ شرایطی اطلاعات کاربران و مشتریان را در اختیار هیچ ارگان و یا هیچ نهادی قرار نمیدهد.

تا زمانی که خود کاربر اطلاعات خود را به بیرون نشر ندهد هیچ شخصی از اطلاعات شما توسط شرکت آگاهی نخواهد یافت.

حریم خصوصی کاربران طراحی سایت و پشتیبانی سئو طرح پردازان رسام